Krótka historia klubu Aaltświn – Poznań

Zaczęło się to dawno, dawno temu i nie wiadomo jak, ale najstarsi indianie w swych legendach wspominają o grupie artystycznej Aaltana. Jej znakiem jest gug, w szeregach tej grupy były garbusy, i stąd pochodzi pierwszy człon nazwy aalt. Natomiast wśród najstarszych rybaków z podhala chodziły słuchy o  stowarzyszeniu „świnie” z siedzibą u stóp zamku krzyżackiego w Człuchowie, znakiem rozpoznawczym była świnia, nieliczni zamieszkiwali miasto Poznań, nabyli garbusa, i stąd pochodzi drugi człon nazwy świn. Miedzy aaltaną a świniami zawiązało się szeroko pojęte przymierze, i w skutek tego narodził się klub Aaltświn, jego znakiem jest widoczny w wielu miejscach na naszej stronie aaltświn, jak widać łączy on w sobie pozytywny znak gug, świnie, i to co połączyło obie grupy volkswagen.

aaltswin LOGO KLUBOWE crd